Bijgewerkt tot
17 november 2011
Het ouderinitiatief Waalre is ontstaan vanuit een groep ouders uit Waalre en omliggende gemeenten die de zorg hebben voor een jongvolwassene met een licht verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autismespectrum. Vanuit die zorg is ook de behoefte ontstaan om een beperkt aantal eigen woonprojecten te realiseren.
Deze groep ouders heeft het initiatief genomen, met ondersteuning van
MEE  Zuidoost Brabant , om woonprojecten voor hun  jong volwassenen op te zetten in de gemeente Waalre en omstreken.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant  met steun vanuit het Combifonds.